1 İletişim
YÜKLENİCİ FİRMALARA

a) Üst Yapı (konut ,okul, sanayi tesisleri, yönetim binaları, hastahenler vs.)

b) alt yapı (kanalizasyon, içmesuyu, arıtma tesisleri, sulama tesisleri)

c) Çevre Düzenleme ( yeşil alan düzenlemesi,park ve bahçe düzenlemesi, yol parke döşeme ve bordür döşeme imalatı

konularında ihele ye hazırlık amacıyla uygulama projelrine göre gerçek metrajlarlarla, piyasa araştırmaları yapılarak , analizler ve hesap
cetvellerinin hazırlanması, ihaleye en uygun teklifin verilmesini sağlamaktır.

d) Aşırı Düşük Sorgulaması

e) İhale Dökümanlarının Hazırlanması

f) Firma Tanıtım Dosyası ve Web Sitesi

2 İletişim
PROJE FİRMALARINA

a) İdarelere yapmış oldukları projelerin ihaleye hazırlık maksadı ile metrajlandırılması

b) İdarelerin birim fiyatlarında bulunmayan özel imalat kalemlerinin piyasadan teklif alınarak fiyatlandırılması ve teknik şartnamelerinin hazırlanması

c) İdare fiyatları ve özel fiyatlarla maliyet cetvelleri hazırlanarak ihaleye esas yaklaşık maliyetlerin hazırlanması

3 İletişim
DİĞER İHALECİ KURUM VE KURULUŞLARA

a) Her türlü proje yapımı

b) İhaleye esas dosya hazırlanması

c) Kontrolluk ve teknik müşavirlik hizmetleri

d) Zemin etüdü

e) Fore kazık , mini kazık, jet grout, zemin iyileştirme ve enjeksiyon işleri

f) İnşaat ve elektrik , güvenlik sistemleri taahhüt işleri